KONTAKT

AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o.o.

AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 6a
PL – 62-300 Września, Poland
tel. (+48) 61 650 19 00
e-mail: aquila@aquila.vpk.pl

NIP: 7891638178
REGON: 300060530
KRS: 0000236658

Kapitał zakładowy: 5 253 000 PLN

AQUILA RADOMSKO Sp. z o.o.

AQUILA RADOMSKO Sp. z o.o.
ul. Przedsiębiorców 1
PL – 97-500 Radomsko, Poland
tel. (+48) 44 712 60 00
e-mail: aquila.radomsko@aquila.vpk.pl

NIP: 7891699369
REGON: 300825926
KRS: 0000305498

Kapitał zakładowy: 11 800 000 PLN

AQUILA BRZEG Sp. z o.o.

AQUILA BRZEG Sp. z o.o.
Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 28
PL – 49-318 Skarbimierz, Poland
tel. (+48) 77 443 94 20
e-mail: aquila.brzeg@aquila.vpk.pl

NIP: 7891752187
REGON: 302555974
KRS: 0000486149

Kapitał zakładowy: 19 000 000 PLN

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. 61 650 19 57
sprzedaz@aquila.vpk.pl

LABORATORIUM

DZIAŁ JAKOŚCI

tel. 61 650 19 61
jakosc@aquila.vpk.pl

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 61 650 19 22
ksiegowosc@aquila.vpk.pl

AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o.o.

ul. Objazdowa 6 a
PL - 62-300 Września
Tel.: (+48) 61 650 19 00