• Grupa VPK uruchamia maszynę papierniczą w Normandii

    16 czerwca 2023

Zakład przemysłowy w Alizay (Francja), nabyty przez Grupę VPK w czerwcu 2022 r., został przekształcony w centrum zrównoważonego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i właśnie zaczyna działać. Grupa VPK zainwestowała 200 milionów euro, aby zamienić istniejącą maszynę papierniczą w jednostkę produkującą papier z recyklingu w oparciu o energię zeroemisyjną.

Centrum Alizay realizuje silną koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Rocznie zakład będzie ponownie wykorzystywać 550 000 ton makulatury pochodzącej z obszaru o promieniu 250 km wokół papierni, minimalizując emisję CO2 związaną z produkcją i transportem. Z kolei kocioł na biomasę i stacja uzdatniania wody wytwarzają zieloną energię wykorzystywaną w procesie produkcji papieru.

Tymczasem nowa maszyna papiernicza jest w fazie rozruchu i przyczynia się dodatkowo do rocznej zdolności produkcyjnej 500 000 ton papieru makulaturowego służącego do produkcji tektury falistej. Wraz z sześcioma innymi papierniami VPK, daje to roczną produkcję na poziomie 2 000 000 ton, z czego 1 000 000 ton we Francji.

Dzięki takiemu zintegrowanemu modelowi, dodatkowa produkcja papieru Alizay znajdzie głównie rynki zbytu w zakładach przetwórstwa opakowań VPK we Francji i Wielkiej Brytanii. W ten sposób grupa wzmacnia swoją integrację i zmniejsza zależność od zewnętrznych dostawców surowca.

Z-Foldfit2size® – najbardziej ekologiczne opakowanie e-commerce na rynku

W międzyczasie w Alizay uruchomiono również tekturnicę do produkcji innowacyjnej tektury falistej „Z-fold”. Technologia ta umożliwia produkcję opakowań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, eliminując puste przestrzenie i zmniejszając koszty logistyczne.

Ponadto zainstalowano nową drukarkę cyfrową, która może drukować opakowania w wysokiej rozdzielczości z niezrównaną prędkością, pierwszą tego typu maszynę we Francji. Nowa linia oferuje szeroką gamę zastosowań, takich jak drukowanie we wnętrzu opakowań e-commerce, ekspozycje w punktach sprzedaży i inne działania marketingowe, dające szeroką gamę możliwości nadruku.

Dalsza ekspansja tulei w Portugalii i Hiszpanii

W marcu tego roku Grupa VPK sfinalizowała przejęcie grupy Arteche Paper. Dzięki temu dział tulei powiększył się o dodatkową papiernię w Porto i pięć zakładów przetwórczych w Portugalii oraz w Hiszpanii. Corex, odpowiedzialny za produkcję tulei w Grupie VPK, obejmuje 4 papiernie, które dostarczają surowiec do wykorzystania w 29 zakładach przetwórczych.

Zaangażowanie w transformację energetyczną

Wraz z naszymi wyspecjalizowanymi zespołami kontynuujemy prace nad własną transformacją energetyczną, aby zwiększyć wkład w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z którymi do 2050 r. Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Aby osiągnąć ten cel, grupa wdraża kilka projektów związanych z energią odnawialną i dekarbonizacją. Między innymi stopniowo przechodzimy na biomasę, kogenerację i efektywne wykorzystanie odzyskanego ciepła z procesów produkcyjnych we wszystkich naszych zakładach.

Zmniejszając własne zużycie energii, przyczyniamy się również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju naszych klientów.

Grupa VPK utrzymuje swoją silną i solidną pozycję

Pomimo trudnych warunków rynkowych, zapoczątkowanych kryzysem energetycznym i wysoką inflacją, Grupa VPK zdołała utrzymać swoją silną pozycję oraz osiągnąć solidny wynik z rocznym obrotem w wysokości 2,1 mld euro w 2022 roku. Wzrost o 22% wynikał głównie z wdrożonych podwyżek cen w celu odzyskania znacznie zwiększonych kosztów energii i wszechobecnej inflacji kosztowej. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (EBITDA) wyniosły 276 mln euro (13%). Grupa VPK zrealizowała program inwestycyjny o wartości 135 mln euro, którego znaczna część dotyczyła dalszej poprawy zrównoważonego charakteru działalności.

Dzięki naszej silnej długoterminowej wizji nadal inwestujemy w strategiczne projekty, aby zapewnić zrównoważony wzrost w branży opakowań o obiegu zamkniętym również w przyszłości. Dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu VPK, przyjaznym dla środowiska właściwościom papieru oraz opakowań, zróżnicowanemu portfolio produktów oraz zasięgowi geograficznemu, widzimy, że jesteśmy dobrze przygotowani do kontynuowania zrównoważonego rozwoju i radzenia sobie z obecną dynamiką rynku.