• Wzrost zapotrzebowania na tekturę

    10 kwietnia 2021

Od ponad pół roku obserwujemy gwałtowny wzrost związany z zapotrzebowaniem na tekturę i opakowania. To efekt i reakcja na zmieniające się otoczenie oraz nowe trendy rynkowe spowodowane pandemią. Potrzeby i zachowania konsumentów uległy diametralnej zmianie, następuje odejście od tradycyjnego modelu zakupowego na rzecz e-commerce. 

Ilość zamówień wzrasta z dnia na dzień. Kurczą się zapasy papieru przy gwałtownym wzroście zapotrzebowania na tekturę. Ostatecznie popyt znacząco przewyższa podaż, a zakłócenia w łańcuchu dostaw papieru skutkują wydłużającymi się terminami dostaw i ograniczeniami w dostępności produktu. Niestety wszystko wskazuje na to, że obecny stan rzeczy może się utrzymywać nawet do początku 2022 roku. Wówczas sytuacja powinna zacząć się stabilizować i wrócimy do normalnych reguł gry obowiązujących w tradycyjnym modelu gospodarki rynkowej – mówi Rafał Sosnowski, dyrektor sprzedaży Aquila.Zapowiadane w najbliższym czasie inwestycje w nowe tekturnice, przy stabilizacji sytuacji rynkowej w zakresie dostępności papieru, szybko uzupełnią obecne niedobory tektury. Dzisiejsza, trudna sytuacja zmieni się o 180 stopni. Nawet, jeśli dziś „kosz zamówień” jest solidnie przepełniony, należy już myśleć, z czym przyjdzie nam się mierzyć, kiedy trend się odwróci.

Dlatego Zarząd Aquila rozpoczął cykl warsztatów doskonalących sprawne zarządzanie firmą. Celem tych spotkań jest m.in. tworzenie długofalowej strategii przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki regularnie przeprowadzanych badań konsumenckich oraz potrzeby pracowników. Obecna sytuacja wymusza zmianę modelu pracy i skłania do korzystania z nowych narzędzi, pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie pandemii.

Zarząd Aquili współpracuje firmą Stratex, która wspiera swoim doświadczeniem budowanie propozycji wartości w tym trudnym czasie zmian zachodzących na rynku. W ramach rozpoczętego projektu Stratex przeprowadził zakrojone na szeroką skale badania ankietowe z grupą naszych 150 klientów, które zostały dodatkowo wzmocnione pogłębionym wywiadem telefonicznym z kluczowymi partnerami handlowymi. Ktoś mógłby pomyśleć dość krytycznie o tej właśnie formie zbierania informacji rynkowych, uznając ją za przeżytek. Nic bardziej mylnego. Obok dwóch stereotypów panujących wśród naszych odbiorców CCC (cena czyni cuda) oraz TTT (tektura to tektura), pojawiło się bardzo wiele cennych i przemyślanych komentarzy. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni mnogością informacji, jakie w krótkim czasie zebrał dla nas Stratex. Stały się one impulsem do ciekawej dyskusji nad tym, jak Aquila jest odbierana dziś i jakie powinna dostarczać wartości swoim klientom w nowej odsłonie – AQUILA 2.0.

Więcej informacji wkrótce. AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o.o.

ul. Objazdowa 6 a, PL - 62-300 Września
Tel.: (+48) 61 650 19 00