• GRUPA VPK


AQUILA w grupie VPK

Od 2005 roku, a więc od początku swego istnienia AQULA jest członkiem Grupy VPK zrzeszającej producentów tektury z całej Europy. Grupa VPK może pochwalić się tradycjami sięgającymi 1935 roku. Działa obecnie w 20 krajach i 60 fabrykach, które zatrudniają ponad 7,500 pracowników.

Do głównych założeń grupy należy dbałość o środowisko i recykling surowca, a także zachowanie jednakowych, wysokich standardów produktu oraz procesu produkcji przez wszystkich jej członków.

Dobrze być częścią organizacji, w której ceniona jest dbałość o środowisko i wysoka jakość oferowanych produktów.


VPK Packaging Group NV
Kareelstraat 108
9300 Aalst
België
tel. +32 52 26 12 08

info@vpk.be
www.vpkgroup.com

AQUILA w grupie VPK

VPK produkuje rocznie:

  • 2 231 000 000 m² opakowań z tektury falistej
  • 426 000 ton opakowań z tektury litej i tulei tekturowych
  • w ten sposób wygenerowaliśmy 526 641 MWh zielonej energii
  • 1,3 mln ton odzyskanego papieru i tektury poddanej recyklingowi