• GRUPA VPK


AQUILA w grupie VPK

Od 2005 roku, a więc od początku swego istnienia AQULA jest członkiem grupy VPK zrzeszającej producentów tektury z całej Europy. Grupa VPK może pochwalić się tradycjami sięgającymi 1935 roku i działa obecnie w 20 krajach i 70 fabrykach, które zatrudniając około 6,200 pracowników i generują łączny dochód na kwotę 1415 milionów Euro.

Do głównych założeń grupy należy dbałość o środowisko i recykling surowca, a także zachowanie jednakowych, wysokich standardów produktu oraz procesu produkcji przez wszystkich jej członków.

Dobrze być częścią organizacji, w której ceniona jest dbałość o środowisko i wysokie standardy oferowanego produktu.


VPK Packaging Group NV
Kareelstraat 108
9300 Aalst
België
tel. +32 52 26 12 08

info@vpk.be
www.vpkgroup.com

AQUILA w grupie VPK

VPK produkuje rocznie:

  • 2 000 000 000 m² opakowań z tektury falistej
  • 381 000 ton opakowań z tektury litej i tulei tekturowych
  • w ten sposób wygenerowaliśmy 63 290 MWh zielonej energii
  • a także 247 419 MWh zielonej energii cieplnej