• KARIERA

W przypadku chęci uczestnictwa również w przyszłych rekrutacjach i pozostawienia przez nas dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez okres 3 miesięcy na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą prowadzone przez AQUILA WRZEŚNIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI”.

Współadministratorami danych osobowych są Spółki z Grupy VPK z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Objazdowa 6a. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@vpkgroup.com. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO). Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo złożenia wniosku o dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji, w tym dane Spółek oraz ich wzajemne uzgodnienia w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO, dostępne są TUTAJ.